(Аймақтар үшін)193
(Алматы қ. үшін) 2 581 500
Call-орталыққа тегін хабарласыңыздар
Электрондық хабарлар бағдарламасы (EPG)

Электрондық хабарлар бағдарламасы (EPG) – бұл электрондық теледидар нұсқаулығы (хабарлар бағдарламасы), ол теле - немесе радио бағдарламалар кестесін мазмұнына қарай уақыты, атауы, арнасы, жанры бойынша топтастыру (сүзгіден өткізу) мүмкіндігі бар экран мәзірі.

< Кері қайту