Электрондық хабарлар бағдарламасы (EPG)

Электрондық хабарлар бағдарламасы (EPG) – бұл электрондық теледидар нұсқаулығы (хабарлар бағдарламасы), ол теле – немесе радио бағдарламалар кестесін мазмұнына қарай уақыты, атауы, арнасы, жанры бойынша топтастыру (сүзгіден өткізу) мүмкіндігі бар экран мәзірі.