Қабылдағыштың түрлері

1. Жерсеріктік цифрлық қабылдағыш DVB S2, HD MT 330 ТОО Mitio Electronics Corp

Жерсеріктік цифрлық қабылдағышты қолдану бойынша нұсқаулық

2. Жерсеріктік цифрлық қабылдағыш DVB S2, МТ 505 ТОО Mitio Electronics Corp
Пайдаланушы нұсқауы

3. «STB Lab» ЖШС жерсеріктік телерадиохабар тарату желісінің CAM-модулі

САМ-модульді пайдалану жөніндегі нұсқаулық