Жерсерікті телекөрсетілім жүйесі

Жерсерікті телекөрсетілім жүйесі – бұл телевизиялық бағдардарламаларды қабылдау жабдық жүйесі,көрсетілім арнайы жерсерікті байланыс арқылы жүйеге асады, Ең қарапайым жерсерікті телекөрсетілім антенна, конвертор және серікті ресиверден тұрады, Осындай жүйе арқылы көптеген серіктерден бағдарламаларды алуга мүмкіндік бар, оның үстіне антенна оңтүстік бағытта орнатылуы керек, Казіргі кезде көбінесе оффсеттік жерсеріктік антенналар қолданылады

Оффсеттік жерсеріктік антенналар – жылжымалылық фокусы, сопақ пішінді шағылдырғышы бар антенна. Бұл антенналар казіргі заман талабына сай етіп өндірілген, әрі тұтынушылар арасында сұранысқа ие, себебі екінші-ұшінші конвертор орнату арқылы, орналасқан жеріне байланысты 2 – 3 жерсеріктен сигнал қабылдауға мүмкіндік береді. Мұндай жерсеріктік антеннаның «айнасы» конверторға сигналды бағыттауға арналған.